HAKKIMDA

07.04.1968 Mersin-Anamur doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Anamur’da tamamladım. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü kazandım ve 4 yıllık eğitim hayatından sonra 1990 yılı Eylül ayında aynı okuldan mezun oldum.
 
1991 yılı Mart ayında ise Şişli Belediyesi’nde Harita Mühendisi olarak göreve başladım. Yaklaşık 30 yıl aynı iş yerinde hizmet verdikten sonra 14 Temmuz 2020 tarihinde emekli olmak suretiyle ayrıldım.
Şişli Belediyesi’nde çalıştığım süre içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Emlak ve emlak yönetimi bölümünde 9 yıl kamulaştırma dersi öğretim görevlisi olarak ders verdim.
 
Çalıştığım süre içerisinde deneyim ve tecrübelerimi, yaptığım işleri kısaca özetlemek gerekirse;
 
• 775 sayılı gecekondu kanunu ile ilgili uygulama işlemleri,
• 3290-3366 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği ile ilgili olarak Tapu tahsis belgeleri, bu yasaya göre tapu verme işlemleri, tahsis ve yolda bulunan işgallerin kaldırılması işlemleri
• 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu uyarınca yapılan tüm iş ve işlemler.
• Belediyelerin 2886 sayılı yasaya göre kendi taşınmazlarını satış işlemleri
• Belediyelerin 2886 sayılı yasaya göre kendi taşınmazlarını kiraya verme işlemleri
• Belediyelerin ihtiyaç duydukları taşınmazları kiralama yöntemi ilgili iş ve işlemler
• 2981 sayılı yasa uyarınca Islah İmar planı uygulaması sonucu oluşan şuyulandırma cetvellerinin oluşturulması, incelenmesi, ipotek koyma ve terkin işlemleri
• Gecekonduların tasfiye işlemleri ve hak sahiplerine sosyal konut tahsisleri
• 4706 sayılı hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi hakkındaki kanun uyarınca Hazine taşınmazlarının belediyelere devir edilmesi ile ilgili tüm iş ve işlemler ile devirden sonra hak sahiplerine tapu verilmesi ile ilgili iş ve işlemler.
•             (Bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak halen kullanılan sözleşmeler, tablolar, arsa taksit çizelgeleri ve diğer matbu sayılacak evraklar yasanın çıktığı tarihte o dönemde görevde bulunan Hazine yetkilileri ile birlikte ortak karar verilerek tarafımca hazırlanmıştır. )
• 3194 sayılı yasanın geçici 16.maddesi ile çıkarılan ve İmar Barışı adı verilen 7143 sayılı yasa uyarınca yapı kayıt belgeleri müracaatları, ayrıca kat mülkiyeti tesisi ile ilgili yapılan tüm iş ve işlemler.
•              (Bu madde ilk çıktığı tarihte imar mevzuatına aykırı yapılar için yola tecavüzlü olanlardan tecavüzü giderilmeden tapuda kat mülkiyeti kurulamıyordu. Tarafımca Çevre Şehircilik Bakanlığına yaptığım müracaat sonucunda ve önerim sonucunda, yola tecavüzlü yapılar için tapuda tecavüzlü belirtmesi yapılmak suretiyle kat mülkiyeti kurulabileceğine ilişkin madde yönetmeliğe eklenmiştir. Bu konuda ilgili bakanlığın tarafıma yazısı da mevcuttur)
• İstanbul Mahkemelerinde Kamulaştırma bilirkişi olarak yıllarca görev yaptım
 
Halen kendime ait Limited şirketim bulunmaktadır. Şu anda bahse konu işlemlerle ilgili hizmet vermekle birlikte bazı belediyelerde Belediye Başkan danışmanı olarak görev yapmaktayım.
 
Diğer yandan üniversite yıllarımda Halk Oyunları faaliyetlerine başladım. Üniversitede kendi yörem olan Anamur yöresini öğrencilere öğretirken diğer yöreleri de öğrenerek okul yılları boyunca sosyal faaliyetlere katıldım. Bu süre içinde eğitim verdiğimiz yüzlerce öğrenci ile Üniversitelerarası Halk Dansları yarışmalarına katılarak okulumuz birçok dereceler kazandırdık. Diğer yandan da Folklor Kurumu ve Şişli Belediyesi Halk dansları topluğu olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta eğitmen olarak ders verdim. 
 
Bir dönemde de İstanbul teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde Anamur yöre derslerine girdim ve birçok öğrenci yetiştirdim.
 
İstanbul’da kurulu bulunan İstanbul Dans Atölyesi Sanat Gençlik ve Spor Kulübü ‘nün kurucu başkanlığını yaptım ve burada da her yıl yüzlerce kişiye sosyal faaliyet olarak dans eğitimi verdim.
 
Bu çalışmalarla birlikte her yıl dünyanın bir çok ülkesinde gösteri, festival ve etkinliklere katıldım. Güney Kore’den Amerika’ya, Malezya’dan Güney Afrika’ya, Yunanistan’dan Polonya’ya , Danimarka ve daha adını sayamadığım bir çok ülkeye bir çok kez gittim. Festival ve gösteri etkinliklerine katılmakla birlikte kendi mesleğimle ilgili de bir çok fikir alışverişinde bulunma imkanı sağladım. Her yıl kendi grubumuzun dışında bir çok kurum, kuruluş ve dernekleri yurt dışındaki festivallere organizasyonunu yaparak götürdüm. Bu konuda da web sayfalarım bulunmakta ve organizasyon işlerim devam etmektedir.
 
Evliyim. Eşim Elektrik mühendisi olup özel bir firmada görev yapmaktadır.1 oğlum var ve lise 11.sınıfta eğitimine devam etmektedir.